𝙒𝙖𝙩 𝙒𝙖𝙖𝙠𝙩 π™™π™š π™¬π™šπ™§π™ π™™π™§π™ͺ𝙠 π™žπ™£ π™π™šπ™© π™€π™£π™™π™šπ™§π™¬π™žπ™Ÿπ™¨ 𝙯𝙀 𝙯𝙬𝙖𝙖𝙧 π™šπ™£ π™π™€π™š π™‘π™€π™¨π™¨π™šπ™£ π™¬π™š π™™π™žπ™© 𝙀π™₯?
24 maart 2023 

𝙒𝙖𝙩 𝙒𝙖𝙖𝙠𝙩 π™™π™š π™¬π™šπ™§π™ π™™π™§π™ͺ𝙠 π™žπ™£ π™π™šπ™© π™€π™£π™™π™šπ™§π™¬π™žπ™Ÿπ™¨ 𝙯𝙀 𝙯𝙬𝙖𝙖𝙧 π™šπ™£ π™π™€π™š π™‘π™€π™¨π™¨π™šπ™£ π™¬π™š π™™π™žπ™© 𝙀π™₯?

Afgelopen jaren heb ik veel onderzoek gedaan naar werkdruk, ziekteverzuim, welbevinden, en werkplezier in het onderwijs.

Uit eerdere onderzoeken van het CBS/TNO/DUO en Arbodiensten, blijkt dat het werken in het onderwijs vaak als emotioneel zwaar wordt ervaren en wat een belangrijke oorzaak is van uitval.


Een aantal highlights:

  1. De werkdruk in het onderwijs is hoger dan het Nederlands gemiddelde. Werknemers in het onderwijs vinden hun werk vaker emotioneel zwaar of moeilijk.Β 
  2. Verzuim en burn-outklachten komen in het onderwijs bovengemiddeld vaak voor en stijgen bovendien. (50% kortdurend verzuim loopt op tot langdurend verzuim binnen 4 jaar).
  3. 60 procent van medewerkers in het primair onderwijs geeft aan dat de kwantitatieve taakeisen vaak of altijd hoog zijn, in het voortgezet onderwijs is dat 45 procent. Verder ervaart in het primair onderwijs 28 procent van het personeel het werk als emotioneel zwaar. In het voortgezet onderwijs geeft 26,5 procent dat aan. Ruim 9 op elke 10 werknemers in beide onderwijssectoren vinden hun werk moeilijk.
  4. Van al het verzuim is 21,5% vermijdbaar. Dit wil zeggen werkgevers een behoorlijke invloed kan hebben op (werkgerelateerd) verzuim.Β 
  5. Kosten uitval burn-out landelijk: 2,8 miljard euro.

Β 

En dan zitten we in deze tijd ook nog met een gigantisch leraren- en schoolleiderstekort Γ©n middenin een gigantische onderwijstransitie.

Β 

Maar… (tromgeroffel)…

Het goede nieuws is dat je dus meer invloed hebt als werkgever en als schoolleider op de gezondheid van je mensen dan je misschien denkt!

Als je ze kunt geven wat ze nodig hebben (zeer goede begeleiding bijvoorbeeld bij de inductiefase en ook daarna, met name op emotioneel vlak), dan heb je al heel wat gewonnen.Β 

En daar draag ik heel graag mijn steentje aan bij.

Β 

Want om Γ©cht structureel aan gezond onderwijs te kunnen werken, in de breedste zin van het woord, zullen we bestaande patronen moeten doorbreken.

En daar hebben we ongelooflijk (daad) krachtig leiderschap voor nodig en een zeer hoge mate van emotionele intelligentie, veerkracht en flexibiliteit.

Dat gaat niet alleen over hoe we ons onderwijs anders inrichten, maar ook over hoe we omgaan met onszelf, elkaar en ons werk.

Hoe we omgaan met stressfactoren, zoals al die veranderingen die nu gaande zijn, maar ook als het gaat om minder gezellig gedrag van kinderen of ouders (of zelfs collega’s).

Β 

En om patronen te kunnen doorbreken, zul je moeten leren loslaten wat niet meer dient.

En dat willen we vaak wel, maar gaat vaak niet vanzelf.

Loslaten vraagt namelijk ook om zeer daadkrachtig leiderschap.

Over jezelf, over de situatie en over je omgeving.

Β 

Zit jij middenin onderwijsvernieuwingen en veranderingen? En vraag je je wel eens af: Hoe dan? Ervaar je weerstand binnen je team? Of wantrouwen? Of is de sfeer niet helemaal gezellig? En is er hier en daar onrust en gedoe in de groepen? Of veel verloop binnen je team?

En wil je hier graag iets aan doen?

Β 

Kom dan naar mijn nieuwe interactieve Masterclass Daadkrachtig Leiderschap bij onderwijsvernieuwingen – je leert hoe je hele team meeneemt in dit proces zodat jullie op een professionele manier kunnen samenwerken aan goed onderwijs van nu en morgen.

Β 

Wat ga je leren?

- Vaardigheden waarvan je niet eens wist dat je ze had, laat staan dat je nodig hebt, zodat je ze meteen kunt toepassen om je eigen emotionele intelligentie te vergroten.

- Ik laat je zien wat we van paarden kunnen leren over leiderschap wanneer het lastig, moeilijk en ingewikkeld wordt, zodat je congruent, authentiek en in verbinding kunt blijven met jezelf en de ander.

- En je gaat ervaren hoe het voelt als je Γ©cht kunt loslaten wat niet meer dient en wat het effect daarvan is, zodat je veel makkelijker de juiste dingen gaat doen en je niet meer laat leiden door ruis en afleiding.

Neem je eigen vragen, angsten, twijfels en onzekerheden mee, omdat ik geloof in β€˜de kracht van de kudde.’

Β 

Ik beantwoord al je vragen en geef je tips over hoe je zΓ©lf kunt loslaten wat niet meer dient en hoe je je team mee kunt nemen in dit proces.

Β 

Geef je even op via deze link

Β 

Groet,

Rixta

Over de schrijver
Reactie plaatsen